» Tingimused

Tingimused

  1. Kinnitan, et olen tutvunud Atfan OÜ  e-poe ja järelmaksu tingimustega, ühtlasi olen kätte saanud ja tutvunud Euroopa Tarbijakrediidi Standardinfo Teabelehega, mis saadeti mulle taotluses toodud e-posti aadressile ning olen aru saanud, et sõlmitava lepingu näol on tegemist finantskohustusega, mille tingimustest olen aru saanud ja mille täitmine on kooskõlas minu võimalustega.
  2. Olen teadlik ja nõustun, et osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas sooviavalduses toodud minu andmed Inbank AS-ile (registrikood 12001988). Annan Inbank AS-ile nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mida on mulle tutvustatud ja mis on kättesaadavad veebiaadressil www.inbank.ee kui ka soovi korral paberkandjal. Olen teadlik, et ebaõigete andmete esitamisel võib Inbank AS minu sooviavalduse tagasi lükata või sooviavalduse põhjal minuga sõlmitud lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Olen teadlik, et AS Inbank võib teha mulle krediidi väljastamiseks automaatse otsuse minu poolt taotluses esitatud ja muudes asjakohastes andmekogudes olevate andmete põhjal ning mul on tehtava otsuse kohta võimalik esitada vastuväide oma õigustatud huvi kaitseks. Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on täielikud ning õiged.